ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ–ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

O νέος επενδυτικός νόμος (3908/2011), (ΦΕΚ 8 Α/1.2.2011) Αντικαθιστά τον αναπτυξιακό νόμο (3299/2004).

Εντάσσεται μέσα στο συνολικό πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών για την αναθέρμανση της οικονομίας που περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις για την προώθηση της νέας και νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση νέων επενδυτικών εργαλείων και την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού.

Καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας.

Εισάγει νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων με τη θεσμοθέτηση Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών.