ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


• Η INFOPRO είναι στελεχωμένη με επιστημονικό, έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες σπουδές, επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό, Ελλάδα

• Ο Δρ. Νικολόπουλος Σταύρος, ιδρυτής της INFOPRO, είναι πρώην στέλεχος του Αγγλικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (S.E.R.C.), IBM Αγγλίας, Επιστημονικός συνεργάτης των Αγγλικών Πανεπιστημίων Imperial College London, Umist, Leeds, Πανεπιστημίο Αθηνών.

• Οι συνεργάτες του γραφείου χαρακτηρίζονται για την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση, εμπειρία, επαγγελματισμό, ήθος

• Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών

• Η INFOPRO, είναι πιστοποιημένη με Συστήματα Διαχείρισης EN ISO. Ποιότητα (9001), Information Security


ΕΠΙΛΕΓΩ INFOPRO


• Πιστοποιημένες, Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

• Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου

• Υποδομή, ευελιξία, δυνατότητα προσαρμογής στις συνεχείς δυναμικές εξελίξεις προς όφελος των Πελατών της

• Ψηφιακές Υπηρεσίες

• Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

• Ένταξη σε επιδοτήσεις και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου

• Ενημέρωση, Εκπαίδευση