ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-DIGITAL ΜΑRKETING-ΕΞΑΓΩΓΕΣΟ στόχος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι να δημιουργήσει το σωστό προφίλ της επιχείρησης, προϊόντων, υπηρεσιών της και να το κάνει γνωστό στην αγορά που απευθύνεται, για να έχει το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα, παράλληλα με την καλή φήμη, κοινωνική υπευθυνότητα, εσωτερική αυτογνωσία, κλπ.

Αυτό επιτυγχάνεται με την Προβολή, Προώθηση και έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ανάλογα με το πόσο σωστά, επαγγελματικά, ολοκληρωμένα προσεγγίζεται.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελεσματικότητα στην INFOPRO, αφού δεν δρουν μεμονωμένα, αλλά συνδυάζονται με τις λοιπές πιστοποιημένες υπηρεσίες που προσφέρει και εγγυώνται την καλύτερη απόδοση.